Admin

Marketer

150,000 /mo

 


 • 430,000 ₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 1,560,000 ₫, thanh toán mỗi năm
 • Chứng chỉ HTTPS miễn phí
 • Hệ thống Email Marketing (*)
 • Tối ưu SEO tự động
 • Landing Page kéo thả
 • Form thu thập Email
 • Opt-in thông minh
 • Tích hợp Google, Facebook
 • 3 tài khoản sử dụng
 • So sánh đầy đủ các tính năng
Quyền lợi tốt

Business

250,000 /mo

 


 • 720,000 ₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 2,760,000 ₫, thanh toán mỗi năm
 • Full tính năng gói Marketer
 • Hệ thống Bán hàng online
 • Hệ thống Bán hàng Facebook
 • Hệ thống cộng tác viên
 • Hệ thống thành viên
 • Cổng thanh toán online
 • Thu phí thành viên tự động
 • 100 tài khoản sử dụng
 • So sánh đầy đủ các tính năng

Premium

550,000 /mo

 


 • 1,650,000 ₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 6,000,000 ₫, thanh toán mỗi năm
 • Full tính năng gói Business
 • Hệ thống Bán hàng online
 • Hệ thống Bán hàng Facebook
 • Hệ thống cộng tác viên
 • Hệ thống thành viên
 • Cổng thanh toán online
 • Mobile App thương hiệu riêng (**)
 • 1000 tài khoản sử dụng
 • So sánh đầy đủ các tính năng
(*)Email Marketing: Đầy đủ tính năng email tiếp thị tự động hóa với tài khoản Gmail hoặc SMTP của khách hàng.
(**)Mobile App: Gói cước này là bắt buộc khi bạn mua ứng dụng di động mang thương hiệu riêng (Anroid, iOS) từ chợ ứng dụng của chúng tôi.
 1. Chọn gói
 2. Chọn mẫu
 3. Trang web
 4. Tài khoản